Aileler İçin Öneriler

[embeddoc url=”https://cbgd.org/wp-content/uploads/2020/06/ÇBGD-Aile.pdf”]

Cep Telefonu Kullanım Sözleşmesi

[embeddoc url=”https://cbgd.org/wp-content/uploads/2020/06/ÇBGD-Cep-Telefonu-Kullanım-Sözleşmesi.pdf”]

Bilgisayar ve İnternet Kullanım Sözleşmesi

[embeddoc url=”https://cbgd.org/wp-content/uploads/2020/06/ÇBGD-Bilgisayar-ve-İnternet-Kullanım-Sözleşmesi.pdf”]

Çocuklarınızı istismardan korumak için bazı öneriler

Çocuğunuza ev adresinizi ve telefon numaranızı öğretin. Kaybolursa kime başvurması gerektiğini öğretin. Tanımadığı kişilerden sakınması gerektiğini öğretin. Çocuğunuzun halka açık yerlerde tuvalete tek başına gitmesine izin vermeyin. Arabada yalnız bırakmayın. Çocuğunuzun nerede olduğunu, daima bilin. Arkadaşlarını ve arkadaşlarının ailelerini tanıyın. Aktivitelerine siz de katılın. Çocuğunuza, kimlerin evine gidebileceğini açıkça ve çok net söyleyin. Size ulaşamadığı takdirde nereye gidebileceğini, hangi komşuda kalabileceğini öğretin. Çocuğunuz, biri ile bir arada olmak istemiyorsa, o kişiden rahatsız oluyorsa, nedenini öğrenin. Biri çocuğunuza gereğinden fazla ilgi gösteriyorsa, bu duruma dikkat edin. Çocuğunuzla cinsellik hakkında konuşun, vücudunun özel yerlerini anlatın. İyi dokunma ve kötü dokunma hakkında bilgi verin. Biri çocuğunuza istemediği bir şekilde dokunursa, hayır demesini, yardım istemesini öğretin. Çocuğunuzun gerçek ya da hayali korku ve endişelerini azımsamayın, dikkate alın. Çocuğunuzu dinleyin, izleyin ve etkili bir iletişim kurun. Sevginizi ifade edin Onu onayladığınızı ve kabul ettiğinizi anlatın Sevginizi anlatmak için dokunun, sarılın, öpün Çocuğunuzla kaliteli – çocuğun da hoşuna gidecek şekilde – zaman geçirin Çocuğunuzun gereksinimlerini göz ardı etmeyin, sağlayabilmek için çaba sarf edin

Çocukları istismardan korumak için bazı öneriler:

 • Çocuğunuza ev adresinizi ve telefon numaranızı öğretin.
 • Kaybolursa kime başvurması gerektiğini öğretin.
 • Tanımadığı kişilerden sakınması gerektiğini öğretin.
 • Çocuğunuzun halka açık yerlerde tuvalete tek başına gitmesine izin vermeyin.
 • Arabada yalnız bırakmayın.
 • Çocuğunuzun nerede olduğunu, daima bilin.
 • Arkadaşlarını ve arkadaşlarının ailelerini tanıyın.
 • Aktivitelerine siz de katılın.
 • Çocuğunuza, kimlerin evine gidebileceğini açıkça ve çok net söyleyin.
 • Size ulaşamadığı takdirde nereye gidebileceğini, hangi komşuda kalabileceğini öğretin.
 • Çocuğunuz, biri ile bir arada olmak istemiyorsa, o kişiden rahatsız oluyorsa, nedenini öğrenin.
 • Biri çocuğunuza gereğinden fazla ilgi gösteriyorsa, bu duruma dikkat edin.
 • Çocuğunuzla cinsellik hakkında konuşun, vücudunun özel yerlerini anlatın.
 • İyi dokunma ve kötü dokunma hakkında bilgi verin.
 • Biri çocuğunuza istemediği bir şekilde dokunursa, hayır demesini, yardım istemesini öğretin.
 • Çocuğunuzun gerçek ya da hayali korku ve endişelerini azımsamayın, dikkate alın.
 • Çocuğunuzu dinleyin, izleyin ve etkili bir iletişim kurun.
 • Sevginizi ifade edin
 • Onu onayladığınızı ve kabul ettiğinizi anlatın
 • Sevginizi anlatmak için dokunun, sarılın, öpün
 • Çocuğunuzla kaliteli – çocuğun da hoşuna gidecek şekilde – zaman geçirin
 • Çocuğunuzun gereksinimlerini göz ardı etmeyin, sağlayabilmek için çaba sarf edin

Anasayfa

Çocuk İstismarı

Çocukların başta anne babaları olmak üzere, kendilerine bakmakla yükümlü kimseler veya diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimini engelleyen, beden ya da ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılması çocuk istismarı olarak tanımlanır.

Çocuklar fiziksel, cinsel ve/veya duygusal olarak istismar edilebilir.

Fiziksel istismar: Anne, baba veya bir başka erişkin (bakıcı, öğretmen vb.) tarafından çocuğun vücuduna karşı uygulanan, fiziksel şiddet, yaralanma ve/veya ağrı oluşturan veya çocukta zarara yol açma riski taşıyan kasıtlı güç kullanımıdır. Dövme, bir cisimle dövme, vurma, tekmeleme, itme, ısırma, çimdikleme, yakma, istenmeyen bir madde dökme, boğma ve silah kullanma gibi durumlar fiziksel istismar olarak kabul edilir.

Cinsel istismar: Psiko-sosyal gelişimini tamamlamamış bir çocuğun, bir yetişkin tarafından cinsel uyaran olarak kullanılmasıdır. Çocuğa yönelik, onun tam anlayamadığı, gelişimsel olarak hazır olmadığı, bilerek onaylamadığı ve/veya toplum kurallarına ve yasalara uygun düşmeyen cinsel davranışlar da cinsel istismar olarak kabul edilir.

Duygusal İstismar: Çocukların kendilerine bakmakla yükümlü kişiler tarafından olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışlarla karşılaşmasıdır. ­Çocukların normal büyüme ve gelişimlerini sağlamak için gereken ilgi sevgi ve bakımdan yoksun bırakılmaları duygusal istismara neden olur. Çocuk yalnızca duygusal olarak istismar edildi ise herhangi bir fiziksel bir iz bulunmaz. Ancak fiziksel ve cinsel istismar olgularının tümü aynı zamanda duygusal olarak da istismara uğramış demektir.

Çocuk İhmali

Çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve sevgi gibi temel gereksinimlerinin ve bakımının çocuğa bakmakla yükümlü kişiler tarafından yerine getirilmemesi sonucu, çocuğun beden ve ruh sağlığının veya bedensel, duygusal, ahlaksal ya da sosyal gelişiminin engellenmesi çocuk ihmali olarak tanımlanır.

Çocukların fiziksel, duygusal gereksinimleri olduğu kadar eğitim ve tıbbi gereksinimleri de ihmal edilebilir.

Biz Kimiz?

Biz, çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi için toplumu bilgilendirmeye, bilinç ve farkındalığı artırmaya, ayrıca toplumun bilgi güvenliği bilincini ve tutumunu geliştirmeye çalışan çocuk dostlarıyız.

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneğinin üyeleri, bilgi güvenliği bilincine sahip, çocuğun yüksek yararını gözeten, haklarına saygı duyan, güvenliği ve esenliği için istismar ve ihmalin sonlandırılması gerektiğine inanan, bu amaçla toplumda gönüllü çocuk savunucusu olarak çeşitli etkinliklerde bulunan, farklı ilgi alanlarına sahip, farklı meslek gruplarından kişilerdir.

İstismara ve ihmale uğrayan çocukların tedavisi ve izlemi için çalışan bir grup sağlık çalışanı ve Doctus Bilgi Güvenliği Platformu işbirliği ile oluşturulan Doctus Çocuk Koruma Hareketi hızla büyüyerek, Nisan 2008’de Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği’ne dönüşmüştür.

Doctus, “ev kullanıcılarına” yönelik bir bilgi güvenliği platformudur. Hayatımızın ortasında yer alan ve neredeyse onsuz adım atamadığımız bilgisayarlar için bilgi güvenliğinin önemini ve bilincini yaymayı, ev kullanıcılarının bilgi güvenliği bilincini artırmayı ve bu anlamda tutum geliştirmelerini sağlamayı görev edinmiş bir oluşumdur. Bünyesinde bir çok farklı projeyi barındırmakta ve bu projeleri sürdürmekte olan gönüllülerden oluşmaktadır.

Doctus’un felsefesindeki güvenlik yaklaşımı, yalnızca bilgi güvenliği ile sınırlı kalmayıp, internetin çocuklar için bir istismar kaynağı olabileceği bilgisi ile birleşmiş ve çocuk güvenliği gündeme gelmiştir. Ayrıca çocuk güvenliğinin sağlanabilmesi için internetin sağladığı kolaylıklardan faydalanma ve interneti çocuk güvenliğine hizmet edecek şekilde kullanma fikri Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneğinin temelini oluşturmuştur. Doctus Bilgi Güvenliği Platformu, halen Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneğinin forum sitesidir.

Dr. Betül Ulukol

Tansu Günay


Tüzük (Word dosyası)