Bize Katılır mısınız?

İstismarın da, ihmalin de her türlüsü büyük yaralar açar, büyük izler bırakır. Bir ucu ölüme kadar giderken, diğer ucu fiziksel, duygusal yaralar taşıyan, iletişim sorunu yaşayan, mutsuz, umutsuz erişkinliğe uzanır.

İşte bunu engellemek için, bize katılır mısınız?

Siz de bir çocuk dostu olarak, bizimle birlikte çocuk istismarına dur demek ister misiniz?

Kapı komşunuza, bakkalınıza, okuldaki öğretmeninize, en yakın arkadaşınıza… Çocuk istismarından, ihmalinden, çocuklarımızın güvenliği için neler yapmak gerektiğinden, bizden… bahseder misiniz ?

Çocuk ve bilgi güvenliği için, toplumsal bir hareket oluşturabilmek için neler yapabileceğinizi bize bildirin lütfen. Çevrenize afişler asmak, broşürler dağıtmak, sohbet toplantıları düzenlemek ya da sizin aklınıza gelen başka bir şey…

Bu alanda bir şeyler başarabilecek, toplumda bilinç ve farkındalık oluşturabilecek, çocuklarımızı istismardan koruyabilecek isek bu sizlerin katkısı ve desteği ile olasıdır ancak.

Çocuğun Cinsel Olarak Örselendiğine İlişkin İpuçları

Bu bulgular ve sorunlar cinsel istismarın göstergesi değildir. Ancak cinsel istismarda da görülen ve görüldüğünde olgunun cinsel istismar açısından dikkatle incelenmesini gerektiren durumlardır.

DAVRANIŞSAL SORUNLAR

 • Cinselliğe ilişkin her türlü konu ve duruma aşırı ilgi gösterme
 • Cinselliğe ilişkin her türlü konudan ve durumdan aşırı kaçınma
 • Çökkün duygu durum (depresyon)
 • Ağlama ve mızmızlanmanın artması, iştahsızlık, korku gibi bulgularla görülen ciddi anksiyete
 • Arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaşarak içe kapanma, oyundan kaçma
 • Uykuya dalma ya da uykuyu sürdürme güçlüğü, gece korkuları
 • Baştan çıkarıcı davranışlar (Çok sık öpmeye çalışma, göğüslere, bacaklara ya da genital bölgeye dokunmaya çalışma, sürtünme, kendi genital bölgesini gösterme)
 • Bedeninin kirli ya da zedelenmiş olduğuna değinme
 • Genital bölgesinde bir sorun olduğundan korktuğunu belirtme
 • Okula gitmeyi reddetme, okul performansında düşüklük
 • Davranım sorunları / suça yönelik davranışlar
 • Ketum davranma, az konuşma, bir çok yaşantısını gizleme eğilimi
 • Resimlerinde, oyunlarında ya da hayallerinde cinsel istismara uğradığını düşündürecek özelliklerin bulunması
 • Aşırı saldırganlık
 • Özkıyım düşünceleri ya da girişimi
 • Yeme bozuklukları
 • Tuvalet eğitimini kazanmış bir çocukta altını veya yatağı ıslatma durumu
 • Regresif semptomların varlığı (mutizm, infantil davranış, bebek gibi konuşma)

CİNSEL ÖRSELENMEYE ÖZGÜL FİZİKSEL BULGULAR

 • Genital travmayı gösteren akut bulgular (kanama, laserasyon, ekimoz gibi)
 • Prepubertal veya cinsel olarak inaktif bir çocukta himen ve/veya anüs dilatasyonu
 • Himende yapışıklık, sineşi veya düzensizlik
 • Himen, anüs veya vajinada skar oluşumu
 • Ağız, vajina ya da anüste semen bulunması
 • Çocukta cinsel yolla geçen hastalık bulgusu
 • Erken pubertal dönemde gebe kalınması

  CİNSEL ÖRSELENMEYE ÖZGÜL OLMAYAN FİZİKSEL BULGULAR

  • Genital veya anal ağrı
  • Yürüme veya oturmada zorluk
  • Konstipasyon
  • Sık idrar yapma
  • İdrar yaparken veya defekasyonda ağrı
  • Tekrarlayan özgül olmayan vulvovajinit veya vajinit
  • Genital veya perianal bölgede irritasyon ve/veya inflamasyon
  • Açıklanamayan tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

  Çocuğun Duygusal ve / veya Bedensel Olarak Örselendiğine İlişkin İpuçları

  Öyküde

  · Çocuk ve aile arasında yaralanmanın nedeni açısından tutarsızlık olması

  · İlk gelişte verilen öykünün sonradan değiştirilmesi

  · Tedaviye başvurmada açıklanamayan gecikmeler

  · Yaralanmanın nedeninin açıklanamaması

  · Çocuğun hastane hastane dolaştırılması

  Özgeçmişte

  · İstenmeyen bebek

  · Parçalanmış aile

  · Anababa ilişkisinde şiddetli sorunlar

  · Gazlı, az uyuyan, çok ağlayan bebek

  · Hareketli, yaramaz, sakar çocuk.

  Çocuğun gözlemlenen ya da yakınılan davranışlarında

  · Bedensel, zihinsel ya da duygusal gelişim geriliği

  · Sallanma, kendini emme, ısırma davranışları

  · Uyku bozukluğu

  · Aşırı talepkarlık

  · Karşı gelme

  · Dürtüsellik, saldırganlık

  · İçe dönüklük, ketlenme

  · Aşırı uyumlu olma, söz dinleme

  · Anababaya aşırı yapışma

  · Ayrılığa aldırmama

  · Anababa tarafından rahatlatılmayı aramama

  · Yaşıt ilişkilerinde sorunlar

  · Okul başarısızlığı

  · Çökkünlük

  · Düşük benlik değeri

  · Saplantılar / zorlantılar,

  · Korkular

  · Histerik öfke patlamaları

  · Tehlikeli davranışlar

  · Özkıyım düşünceleri ve girişimi

  · Madde kullanımı

  Ana-babanın davranışlarında

  · Anababanın muayenede gergin görünmesi

  · Anababanın çocuğu sürekli şikayet etmesi

  · Çocuğa isimler ya da lakaplar takması, aşağılaması, aşırı eleştirmesi

  · Çocuğa sert davranması, korkutması, tehdit etmesi, örseleyici ceza vermesi

  · Çocuğa karşı soğuk ve reddedici olmaları

  · Sevgi göstermemeleri

  · Çocuğun sorunlarına ve / ya da duygularına ilgisiz olmaları

  · Çocuğun alkol ya da madde kullanımına izin vermeleri

  · Hayvanlara eziyet etmesine duyarsız kalmaları

  · Pornografi izlemesine izin vermeleri

  · Yasa dışı davranışlarına duyarsız kalmaları ya da teşvik etmeleri

  Fizik Muayenede

  · Çocuğun yaşına veya gelişim durumuna uygun olmayan yaralanmalar (ör. yürüme ve tırmanabilme için yaşı çok küçük olan bir çocukta spiral femur kırığı)

  · Açıklanamayan veya tekrarlayan iz, çürük veya yanık gibi yaralanmalar

  · Çocuğun vücudunda farklı yerlerde ve farklı zamanlara ait çok sayıda ekimozların olması

  · Bilateral, simetrik ve geometrik yaralanmalar

  · Bir objenin izini gösteren yaralanmalar (kemer, elektrik kordonu, halat, cetvel, parmak izi, diş izi gibi)

  · Kalçalar, karın, göğüs, bacakların iç yüzleri, genital bölge veya sırt gibi korunaklı bölgelerde görülen ekimozlar

  · Baş-boyun yaralanmaları (İki taraflı orbital ekimoz, subkonjonktival yaralanmalar, ağız içi yaralanmalar gibi)

  · Kafa kemiği kırığı, intrakraniyal kanama ve beyin kontüzyonu gibi bulgular ile birlikte olan ciddi kafa travması

  · Saçlı deride ekimoz, travmatik alopesi

  · Ellerde ve ayaklarda bilateral, simetrik, eldiven çorap tarzı yanıklar veya genital bölgedeki yanıklar

  · Yanık lezyonlarının vücudun her yerinde farklı yaşlarda olması

  · Şüpheli bir iz gösteren, demerkasyon hattı belirgin yanıklar (ütü, sigara yanığı…)

  · Çeşitli uzun kemik bölgelerinde açıklanamayan, değişik iyileşme dönemlerinde olan ve tedavi edilemeyen kırıklar olması

  · Uzun kemiklerde metafizer kırıklar olması

  · Kosta, skapula, parmak ve vertebra kırıklarının olması

  · İntraabdominal organ yaralanmaları, hematom, perforasyon gibi bulgularla birlikte olan ciddi abdominal travma

  · Laserasyon, akciğer kontüzyonu, kot kırığı ve toraks içi kanamalar gibi bulgularla birlikte olan ciddi toraks travması

  · Zorla yemek yedirmeye çalışmaktan dolayı üst dudak, frenilum ve sert damakta ekimozlar

  · Organik nedenlerle açıklanamayan kulak kanalı ve çevresindeki kanama, otore, rinore