Çocuk Ve Bilgi Güvenliği Derneği – Dünyayı güzellik kurtaracak…

Çocukları Facebook ve Diğer Sosyal Ağlarda Koruma Yöntemleri

Çocuk Güvenliği

Çocuğun güvenliği, ona zarar verebilecek, önlenebilir her türlü riske karşı korumakla mümkündür.

Çocukların her türlü istismardan korunması ve ihmalinin önlenmesi, bu anlamda çocuğun güvenliğini sağlamak adına en önemli girişimdir.

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Başlıklar

Sanal Zorbalık Nedir?

Çocuk Ve Bilgi Güvenliği Derneği tarafından gönderildi 18 Mart 2016 Cuma

Bir Sanal Zorbalık Hikayesi

Çocuk Ve Bilgi Güvenliği Derneği tarafından gönderildi 18 Mart 2016 Cuma

Ne Yapabilirim?Nasıl Korunurum?-Tanımadığınız veya güvenmediğiniz kişilerden gelen mesajların eklerini açmayın.-Bir...

Çocuk ve bilgi güvenliği derneği tarafından gönderildi 15 Mart 2016 Salı

Siber Zorbalık Suç Mudur?Siber zorbalık bir suçtur. İnternet ortamında başkasının bilgi ve fotoğraflarını kullanmak;...

Çocuk ve bilgi güvenliği derneği tarafından gönderildi 15 Mart 2016 Salı

Çocuğun Duygusal ve / veya Bedensel Olarak Örselendiğine İlişkin İpuçları

Öyküde

 • Çocuk ve aile arasında yaralanmanın nedeni açısından tutarsızlık olması
 • İlk gelişte verilen öykünün sonradan değiştirilmesi
 • Tedaviye başvurmada açıklanamayan gecikmeler
 • Yaralanmanın nedeninin açıklanamaması
 • Çocuğun hastane hastane dolaştırılması

Çocuğun Cinsel Olarak Örselendiğine İlişkin İpuçları

Bu bulgular ve sorunlar cinsel istismarın göstergesi değildir. Ancak cinsel istismarda da görülen ve görüldüğünde olgunun cinsel istismar açısından dikkatle incelenmesini gerektiren durumlardır.

DAVRANIŞSAL SORUNLAR

 • Cinselliğe ilişkin her türlü konu ve duruma aşırı ilgi gösterme
 • Cinselliğe ilişkin her türlü konudan ve durumdan aşırı kaçınma
 • Çökkün duygu durum (depresyon)

Eğitim Materyalleri

Hakkımızda

Biz, çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi için toplumu bilgilendirmeye, bilinç ve farkındalığı artırmaya, ayrıca toplumun bilgi güvenliği bilincini ve tutumunu geliştirmeye çalışan çocuk dostlarıyız.

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneğinin üyeleri, bilgi güvenliği bilincine sahip, çocuğun yüksek yararını gözeten, haklarına saygı duyan, güvenliği ve esenliği için istismar ve ihmalin sonlandırılması gerektiğine inanan, bu amaçla toplumda gönüllü çocuk savunucusu olarak çeşitli etkinliklerde bulunan, farklı ilgi alanlarına sahip, farklı meslek gruplarından kişilerdir.

İstismara ve ihmale uğrayan çocukların tedavisi ve izlemi için çalışan bir grup sağlık çalışanı ve Doctus Bilgi Güvenliği Platformu işbirliği ile oluşturulan Doctus Çocuk Koruma Hareketi hızla büyüyerek, Nisan 2008’de Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği’ne dönüşmüştür.

 • Duyarlılık

  Amaçlarımız; çocuklara karşı her türlü istismarın ve ihmalin önlenmesi, çocukların güvenliğinin sağlanması ve toplumun bilgi güvenliği bilincinin geliştirilmesidir. Bu amaçla çocuk için zararlı olabilecek her türlü duruma karşı toplumu bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, istismar ve ihmale karşı duyarlılık oluşturmayı, yol göstermeyi hedefledik.

 • Farkındalık

  Bilgilendirme, bilinç ve farkındalık oluşturma çabamızın dışında, istismara uğrayan, ihmal edilen çocuklar ve gençler için yardım gereksinimi duyanlara yardım etmeyi, yol göstermeyi ve danışmanlık yapmayı da hedefledik.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocukların sağlığı ve esenliği ile ilgili, çocuk haklarının savunulmasına yönelik uluslararası çalışmaların başlangıcı 1. Dünya Savaşının sonlarına rastlar.

Bu günkü hali 1989’da şekillenen Çocuk Hakları Sözleşmesinin tarihi gelişimi;

1924…”Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi” (Milletler Cemiyeti)
1928 yılında Atatürk tarafından da imzalandı

1946…
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) kuruldu. (13 Avrupa ülkesi)

1959… “Çocuk Hakları Bildirgesi/Çocuk Hakları Beyannamesi” (Birleşmiş Milletler)

1989… “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” (Birleşmiş Milletler)
Türkiye tarafından da 1990 da imzalandı
9 Aralık 1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel tüm hakları kapsar ve bu hakların birbirlerinden ayrıştırılamaz ve birbirine bağımlı olduğunu özellikle vurgular.

Çocuk İhmali

Çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve sevgi gibi temel gereksinimlerinin ve bakımının çocuğa bakmakla yükümlü kişiler tarafından yerine getirilmemesi sonucu, çocuğun beden ve ruh sağlığının veya bedensel, duygusal, ahlaksal ya da sosyal gelişiminin engellenmesi çocuk ihmali olarak tanımlanır.

Çocukların fiziksel, duygusal gereksinimleri olduğu kadar eğitim ve tıbbi gereksinimleri de ihmal edilebilir.