Çocuğun Duygusal ve / veya Bedensel Olarak Örselendiğine İlişkin İpuçları

Öyküde

· Çocuk ve aile arasında yaralanmanın nedeni açısından tutarsızlık olması

· İlk gelişte verilen öykünün sonradan değiştirilmesi

· Tedaviye başvurmada açıklanamayan gecikmeler

· Yaralanmanın nedeninin açıklanamaması

· Çocuğun hastane hastane dolaştırılması

Özgeçmişte

· İstenmeyen bebek

· Parçalanmış aile

· Anababa ilişkisinde şiddetli sorunlar

· Gazlı, az uyuyan, çok ağlayan bebek

· Hareketli, yaramaz, sakar çocuk.

Çocuğun gözlemlenen ya da yakınılan davranışlarında

· Bedensel, zihinsel ya da duygusal gelişim geriliği

· Sallanma, kendini emme, ısırma davranışları

· Uyku bozukluğu

· Aşırı talepkarlık

· Karşı gelme

· Dürtüsellik, saldırganlık

· İçe dönüklük, ketlenme

· Aşırı uyumlu olma, söz dinleme

· Anababaya aşırı yapışma

· Ayrılığa aldırmama

· Anababa tarafından rahatlatılmayı aramama

· Yaşıt ilişkilerinde sorunlar

· Okul başarısızlığı

· Çökkünlük

· Düşük benlik değeri

· Saplantılar / zorlantılar,

· Korkular

· Histerik öfke patlamaları

· Tehlikeli davranışlar

· Özkıyım düşünceleri ve girişimi

· Madde kullanımı

Ana-babanın davranışlarında

· Anababanın muayenede gergin görünmesi

· Anababanın çocuğu sürekli şikayet etmesi

· Çocuğa isimler ya da lakaplar takması, aşağılaması, aşırı eleştirmesi

· Çocuğa sert davranması, korkutması, tehdit etmesi, örseleyici ceza vermesi

· Çocuğa karşı soğuk ve reddedici olmaları

· Sevgi göstermemeleri

· Çocuğun sorunlarına ve / ya da duygularına ilgisiz olmaları

· Çocuğun alkol ya da madde kullanımına izin vermeleri

· Hayvanlara eziyet etmesine duyarsız kalmaları

· Pornografi izlemesine izin vermeleri

· Yasa dışı davranışlarına duyarsız kalmaları ya da teşvik etmeleri

Fizik Muayenede

· Çocuğun yaşına veya gelişim durumuna uygun olmayan yaralanmalar (ör. yürüme ve tırmanabilme için yaşı çok küçük olan bir çocukta spiral femur kırığı)

· Açıklanamayan veya tekrarlayan iz, çürük veya yanık gibi yaralanmalar

· Çocuğun vücudunda farklı yerlerde ve farklı zamanlara ait çok sayıda ekimozların olması

· Bilateral, simetrik ve geometrik yaralanmalar

· Bir objenin izini gösteren yaralanmalar (kemer, elektrik kordonu, halat, cetvel, parmak izi, diş izi gibi)

· Kalçalar, karın, göğüs, bacakların iç yüzleri, genital bölge veya sırt gibi korunaklı bölgelerde görülen ekimozlar

· Baş-boyun yaralanmaları (İki taraflı orbital ekimoz, subkonjonktival yaralanmalar, ağız içi yaralanmalar gibi)

· Kafa kemiği kırığı, intrakraniyal kanama ve beyin kontüzyonu gibi bulgular ile birlikte olan ciddi kafa travması

· Saçlı deride ekimoz, travmatik alopesi

· Ellerde ve ayaklarda bilateral, simetrik, eldiven çorap tarzı yanıklar veya genital bölgedeki yanıklar

· Yanık lezyonlarının vücudun her yerinde farklı yaşlarda olması

· Şüpheli bir iz gösteren, demerkasyon hattı belirgin yanıklar (ütü, sigara yanığı…)

· Çeşitli uzun kemik bölgelerinde açıklanamayan, değişik iyileşme dönemlerinde olan ve tedavi edilemeyen kırıklar olması

· Uzun kemiklerde metafizer kırıklar olması

· Kosta, skapula, parmak ve vertebra kırıklarının olması

· İntraabdominal organ yaralanmaları, hematom, perforasyon gibi bulgularla birlikte olan ciddi abdominal travma

· Laserasyon, akciğer kontüzyonu, kot kırığı ve toraks içi kanamalar gibi bulgularla birlikte olan ciddi toraks travması

· Zorla yemek yedirmeye çalışmaktan dolayı üst dudak, frenilum ve sert damakta ekimozlar

· Organik nedenlerle açıklanamayan kulak kanalı ve çevresindeki kanama, otore, rinore