1. Genel Kurul Toplantısı

1. Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin ilk genel kurul toplantısı 19 Ekim 2008 tarihinde, üyelerimizin büyük bir kısmının katılımı ile gerçekleşti. Bu toplantı temel olarak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçilmesi için yapılmıştı. Fakat üyelerimiz derneğimize katkıda bulunmak, hedeflerimiz ve amaçlarımız doğrultusundan ellerinden geleni yapmak konusunda gerçekten çok yürekli, heyecanlı ve hevesliydi. Böylece toplantımız Yönetim ve Denetleme kurularının seçilmesinin çok ötesinde verimli oldu. Önce derneğimizin hedeflerini ve vizyonunu özetledik, daha sonra bunlara ulaşabilmek için neler yapabileceğimize, yol haritamızın nasıl olacağına ilişkin etkinlikleri tartıştık.

Genel kurulumuzda aldığımız kararlar;

Derneğimizin Yönetim ve Denetleme kurullarının asil üyeleri;

Yönetim Kurulu

Betül Ulukol (Başkan)

Tansu Günay (Başkan yardımcısı)

Özdecan Bezirci (Sekreter)

Sevgi Başkan (Sayman)

Filiz Şimsek Orhon (Üye)

Denetleme Kurulu

Cengiz Sarıkaya

Esra İşgören

Müjgan Erkmen

Dernek adına bağış alma, para toplama ve banka hesabı açma, kapama yetkisinin Betül Ulukol, Tansu Günay ve Özdecan Bezirci’ye verilmesine karar verildi.

Dernek tüzüğünde aşağıdaki değişiklikler yapıldı;

  • Derneğe kayıt ücreti olan 50 YTL’nin kaldırılmasına, yıllık 50 YTL olan aidat ücretinin 20 YTL’ye indirilmesine karar verildi.
  • Derneğimizin tüzüğünde Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri” başlığının altına “Üye kişi ve kurumlar adına bilgi ve çocuk güvenliği kapsamına giren konularda yasal işlem takibi ve üye adına yürütülmesi ” maddesinin eklenmesine karar verildi.

Derneğimizin etkinlikleri kapsamında üyelerimizin hangi konularda, nasıl destek verecekleri tartışıldı. Destek tekliflerinin daha somut önerilerle tartışılabilmesi için 15 gün sonra bir toplantı daha düzenlenmesine karar verildi. Bu karara uygun olarak 2 Kasım 2008 tarihinde bir toplantı daha yapılması planlandı. Bu toplantıda üyelerimizin derneğimiz adına yapabilecekleri etkinlikleri, sağlayabilecekleri destekleri ve önerilerini diğer üyelerimizle paylaşmasını ve etkinliklerimiz için bir takvim oluşturabilmeyi diliyoruz.