Çocuk İhmali

Çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve sevgi gibi temel gereksinimlerinin ve bakımının çocuğa bakmakla yükümlü kişiler tarafından yerine getirilmemesi sonucu, çocuğun beden ve ruh sağlığının veya bedensel, duygusal, ahlaksal ya da sosyal gelişiminin engellenmesi çocuk ihmali olarak tanımlanır.

Çocukların fiziksel, duygusal gereksinimleri olduğu kadar eğitim ve tıbbi gereksinimleri de ihmal edilebilir.