Bilgi Güvenliği

Bilgi güvenliği kısaca, bizim için değerli bilgilerin izinsiz erişimlerden korunmasıdır.

Bilgi güvenliği alanında iki nokta önemlidir;

 • Bilgilerimize erişilirse ne olur?
 • Bilgilerimizi izinsiz erişimden nasıl koruruz?

Özellikle bazı hassas bilgilere kötü amaçlı kişiler tarafından izinsiz erişildiği durumlarda ne gibi problemler oluşur?

 • Verilerimizi kaybederiz.
 • Para kaybederiz.
 • Bir suç ağının parçası olabiliriz.
 • Özel bilgilerimiz veya medyalarımız ifşa edilebilir.
 • Suçlu duruma düşebiliriz.
 • Fiziksel olarak zarar görebiliriz.
 • Çocuklarımız istismara uğrayabilir, fiziksel , duygusal veya cinsel olarak zarar görebilir.


1. Genel Kurul Toplantısı

1. Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin ilk genel kurul toplantısı 19 Ekim 2008 tarihinde, üyelerimizin büyük bir kısmının katılımı ile gerçekleşti. Bu toplantı temel olarak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçilmesi için yapılmıştı. Fakat üyelerimiz derneğimize katkıda bulunmak, hedeflerimiz ve amaçlarımız doğrultusundan ellerinden geleni yapmak konusunda gerçekten çok yürekli, heyecanlı ve hevesliydi. Böylece toplantımız Yönetim ve Denetleme kurularının seçilmesinin çok ötesinde verimli oldu. Önce derneğimizin hedeflerini ve vizyonunu özetledik, daha sonra bunlara ulaşabilmek için neler yapabileceğimize, yol haritamızın nasıl olacağına ilişkin etkinlikleri tartıştık.

Genel kurulumuzda aldığımız kararlar;

Derneğimizin Yönetim ve Denetleme kurullarının asil üyeleri;

Yönetim Kurulu

Betül Ulukol (Başkan)

Tansu Günay (Başkan yardımcısı)

Özdecan Bezirci (Sekreter)

Sevgi Başkan (Sayman)

Filiz Şimsek Orhon (Üye)

Denetleme Kurulu

Cengiz Sarıkaya

Esra İşgören

Müjgan Erkmen

Dernek adına bağış alma, para toplama ve banka hesabı açma, kapama yetkisinin Betül Ulukol, Tansu Günay ve Özdecan Bezirci’ye verilmesine karar verildi.

Dernek tüzüğünde aşağıdaki değişiklikler yapıldı;

 • Derneğe kayıt ücreti olan 50 YTL’nin kaldırılmasına, yıllık 50 YTL olan aidat ücretinin 20 YTL’ye indirilmesine karar verildi.
 • Derneğimizin tüzüğünde Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri” başlığının altına “Üye kişi ve kurumlar adına bilgi ve çocuk güvenliği kapsamına giren konularda yasal işlem takibi ve üye adına yürütülmesi ” maddesinin eklenmesine karar verildi.

Derneğimizin etkinlikleri kapsamında üyelerimizin hangi konularda, nasıl destek verecekleri tartışıldı. Destek tekliflerinin daha somut önerilerle tartışılabilmesi için 15 gün sonra bir toplantı daha düzenlenmesine karar verildi. Bu karara uygun olarak 2 Kasım 2008 tarihinde bir toplantı daha yapılması planlandı. Bu toplantıda üyelerimizin derneğimiz adına yapabilecekleri etkinlikleri, sağlayabilecekleri destekleri ve önerilerini diğer üyelerimizle paylaşmasını ve etkinliklerimiz için bir takvim oluşturabilmeyi diliyoruz.

Bize Katılır mısınız?

İstismarın da, ihmalin de her türlüsü büyük yaralar açar, büyük izler bırakır. Bir ucu ölüme kadar giderken, diğer ucu fiziksel, duygusal yaralar taşıyan, iletişim sorunu yaşayan, mutsuz, umutsuz erişkinliğe uzanır.

İşte bunu engellemek için, bize katılır mısınız?

Siz de bir çocuk dostu olarak, bizimle birlikte çocuk istismarına dur demek ister misiniz?

Kapı komşunuza, bakkalınıza, okuldaki öğretmeninize, en yakın arkadaşınıza… Çocuk istismarından, ihmalinden, çocuklarımızın güvenliği için neler yapmak gerektiğinden, bizden… bahseder misiniz ?

Çocuk ve bilgi güvenliği için, toplumsal bir hareket oluşturabilmek için neler yapabileceğinizi bize bildirin lütfen. Çevrenize afişler asmak, broşürler dağıtmak, sohbet toplantıları düzenlemek ya da sizin aklınıza gelen başka bir şey…

Bu alanda bir şeyler başarabilecek, toplumda bilinç ve farkındalık oluşturabilecek, çocuklarımızı istismardan koruyabilecek isek bu sizlerin katkısı ve desteği ile olasıdır ancak.

Çocuğun Cinsel Olarak Örselendiğine İlişkin İpuçları

Bu bulgular ve sorunlar cinsel istismarın göstergesi değildir. Ancak cinsel istismarda da görülen ve görüldüğünde olgunun cinsel istismar açısından dikkatle incelenmesini gerektiren durumlardır.

DAVRANIŞSAL SORUNLAR

 • Cinselliğe ilişkin her türlü konu ve duruma aşırı ilgi gösterme
 • Cinselliğe ilişkin her türlü konudan ve durumdan aşırı kaçınma
 • Çökkün duygu durum (depresyon)
 • Ağlama ve mızmızlanmanın artması, iştahsızlık, korku gibi bulgularla görülen ciddi anksiyete
 • Arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaşarak içe kapanma, oyundan kaçma
 • Uykuya dalma ya da uykuyu sürdürme güçlüğü, gece korkuları
 • Baştan çıkarıcı davranışlar (Çok sık öpmeye çalışma, göğüslere, bacaklara ya da genital bölgeye dokunmaya çalışma, sürtünme, kendi genital bölgesini gösterme)
 • Bedeninin kirli ya da zedelenmiş olduğuna değinme
 • Genital bölgesinde bir sorun olduğundan korktuğunu belirtme
 • Okula gitmeyi reddetme, okul performansında düşüklük
 • Davranım sorunları / suça yönelik davranışlar
 • Ketum davranma, az konuşma, bir çok yaşantısını gizleme eğilimi
 • Resimlerinde, oyunlarında ya da hayallerinde cinsel istismara uğradığını düşündürecek özelliklerin bulunması
 • Aşırı saldırganlık
 • Özkıyım düşünceleri ya da girişimi
 • Yeme bozuklukları
 • Tuvalet eğitimini kazanmış bir çocukta altını veya yatağı ıslatma durumu
 • Regresif semptomların varlığı (mutizm, infantil davranış, bebek gibi konuşma)

CİNSEL ÖRSELENMEYE ÖZGÜL FİZİKSEL BULGULAR

 • Genital travmayı gösteren akut bulgular (kanama, laserasyon, ekimoz gibi)
 • Prepubertal veya cinsel olarak inaktif bir çocukta himen ve/veya anüs dilatasyonu
 • Himende yapışıklık, sineşi veya düzensizlik
 • Himen, anüs veya vajinada skar oluşumu
 • Ağız, vajina ya da anüste semen bulunması
 • Çocukta cinsel yolla geçen hastalık bulgusu
 • Erken pubertal dönemde gebe kalınması

  CİNSEL ÖRSELENMEYE ÖZGÜL OLMAYAN FİZİKSEL BULGULAR

  • Genital veya anal ağrı
  • Yürüme veya oturmada zorluk
  • Konstipasyon
  • Sık idrar yapma
  • İdrar yaparken veya defekasyonda ağrı
  • Tekrarlayan özgül olmayan vulvovajinit veya vajinit
  • Genital veya perianal bölgede irritasyon ve/veya inflamasyon
  • Açıklanamayan tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

  Çocuğun Duygusal ve / veya Bedensel Olarak Örselendiğine İlişkin İpuçları

  Öyküde

  · Çocuk ve aile arasında yaralanmanın nedeni açısından tutarsızlık olması

  · İlk gelişte verilen öykünün sonradan değiştirilmesi

  · Tedaviye başvurmada açıklanamayan gecikmeler

  · Yaralanmanın nedeninin açıklanamaması

  · Çocuğun hastane hastane dolaştırılması

  Özgeçmişte

  · İstenmeyen bebek

  · Parçalanmış aile

  · Anababa ilişkisinde şiddetli sorunlar

  · Gazlı, az uyuyan, çok ağlayan bebek

  · Hareketli, yaramaz, sakar çocuk.

  Çocuğun gözlemlenen ya da yakınılan davranışlarında

  · Bedensel, zihinsel ya da duygusal gelişim geriliği

  · Sallanma, kendini emme, ısırma davranışları

  · Uyku bozukluğu

  · Aşırı talepkarlık

  · Karşı gelme

  · Dürtüsellik, saldırganlık

  · İçe dönüklük, ketlenme

  · Aşırı uyumlu olma, söz dinleme

  · Anababaya aşırı yapışma

  · Ayrılığa aldırmama

  · Anababa tarafından rahatlatılmayı aramama

  · Yaşıt ilişkilerinde sorunlar

  · Okul başarısızlığı

  · Çökkünlük

  · Düşük benlik değeri

  · Saplantılar / zorlantılar,

  · Korkular

  · Histerik öfke patlamaları

  · Tehlikeli davranışlar

  · Özkıyım düşünceleri ve girişimi

  · Madde kullanımı

  Ana-babanın davranışlarında

  · Anababanın muayenede gergin görünmesi

  · Anababanın çocuğu sürekli şikayet etmesi

  · Çocuğa isimler ya da lakaplar takması, aşağılaması, aşırı eleştirmesi

  · Çocuğa sert davranması, korkutması, tehdit etmesi, örseleyici ceza vermesi

  · Çocuğa karşı soğuk ve reddedici olmaları

  · Sevgi göstermemeleri

  · Çocuğun sorunlarına ve / ya da duygularına ilgisiz olmaları

  · Çocuğun alkol ya da madde kullanımına izin vermeleri

  · Hayvanlara eziyet etmesine duyarsız kalmaları

  · Pornografi izlemesine izin vermeleri

  · Yasa dışı davranışlarına duyarsız kalmaları ya da teşvik etmeleri

  Fizik Muayenede

  · Çocuğun yaşına veya gelişim durumuna uygun olmayan yaralanmalar (ör. yürüme ve tırmanabilme için yaşı çok küçük olan bir çocukta spiral femur kırığı)

  · Açıklanamayan veya tekrarlayan iz, çürük veya yanık gibi yaralanmalar

  · Çocuğun vücudunda farklı yerlerde ve farklı zamanlara ait çok sayıda ekimozların olması

  · Bilateral, simetrik ve geometrik yaralanmalar

  · Bir objenin izini gösteren yaralanmalar (kemer, elektrik kordonu, halat, cetvel, parmak izi, diş izi gibi)

  · Kalçalar, karın, göğüs, bacakların iç yüzleri, genital bölge veya sırt gibi korunaklı bölgelerde görülen ekimozlar

  · Baş-boyun yaralanmaları (İki taraflı orbital ekimoz, subkonjonktival yaralanmalar, ağız içi yaralanmalar gibi)

  · Kafa kemiği kırığı, intrakraniyal kanama ve beyin kontüzyonu gibi bulgular ile birlikte olan ciddi kafa travması

  · Saçlı deride ekimoz, travmatik alopesi

  · Ellerde ve ayaklarda bilateral, simetrik, eldiven çorap tarzı yanıklar veya genital bölgedeki yanıklar

  · Yanık lezyonlarının vücudun her yerinde farklı yaşlarda olması

  · Şüpheli bir iz gösteren, demerkasyon hattı belirgin yanıklar (ütü, sigara yanığı…)

  · Çeşitli uzun kemik bölgelerinde açıklanamayan, değişik iyileşme dönemlerinde olan ve tedavi edilemeyen kırıklar olması

  · Uzun kemiklerde metafizer kırıklar olması

  · Kosta, skapula, parmak ve vertebra kırıklarının olması

  · İntraabdominal organ yaralanmaları, hematom, perforasyon gibi bulgularla birlikte olan ciddi abdominal travma

  · Laserasyon, akciğer kontüzyonu, kot kırığı ve toraks içi kanamalar gibi bulgularla birlikte olan ciddi toraks travması

  · Zorla yemek yedirmeye çalışmaktan dolayı üst dudak, frenilum ve sert damakta ekimozlar

  · Organik nedenlerle açıklanamayan kulak kanalı ve çevresindeki kanama, otore, rinore

  Eğitim Materyalleri

  afis2 betul afis1-betul
  Birinci afişi indir
  İkinci afişi indir

  Çocuk İstismarı

  Çocukların başta anne babaları olmak üzere, kendilerine bakmakla yükümlü kimseler veya diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimini engelleyen, beden ya da ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılması çocuk istismarı olarak tanımlanır.

  Çocuklar fiziksel, cinsel ve/veya duygusal olarak istismar edilebilir.

  Fiziksel istismar: Anne, baba veya bir başka erişkin (bakıcı, öğretmen vb.) tarafından çocuğun vücuduna karşı uygulanan, fiziksel şiddet, yaralanma ve/veya ağrı oluşturan veya çocukta zarara yol açma riski taşıyan kasıtlı güç kullanımıdır. Dövme, bir cisimle dövme, vurma, tekmeleme, itme, ısırma, çimdikleme, yakma, istenmeyen bir madde dökme, boğma ve silah kullanma gibi durumlar fiziksel istismar olarak kabul edilir.

  Cinsel istismar: Psiko-sosyal gelişimini tamamlamamış bir çocuğun, bir yetişkin tarafından cinsel uyaran olarak kullanılmasıdır. Çocuğa yönelik, onun tam anlayamadığı, gelişimsel olarak hazır olmadığı, bilerek onaylamadığı ve/veya toplum kurallarına ve yasalara uygun düşmeyen cinsel davranışlar da cinsel istismar olarak kabul edilir.

  Duygusal İstismar: Çocukların kendilerine bakmakla yükümlü kişiler tarafından olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışlarla karşılaşmasıdır. ­Çocukların normal büyüme ve gelişimlerini sağlamak için gereken ilgi sevgi ve bakımdan yoksun bırakılmaları duygusal istismara neden olur. Çocuk yalnızca duygusal olarak istismar edildi ise herhangi bir fiziksel bir iz bulunmaz. Ancak fiziksel ve cinsel istismar olgularının tümü aynı zamanda duygusal olarak da istismara uğramış demektir.