Amaçlarımız; çocuklara karşı her türlü istismarın ve ihmalin önlenmesi, çocukların güvenliğinin sağlanması ve toplumun bilgi güvenliği bilincinin geliştirilmesidir. Bu amaçla çocuk için zararlı olabilecek her türlü duruma karşı toplumu bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, istismar ve ihmale karşı duyarlılık oluşturmayı, yol göstermeyi hedefledik.

Bilgilendirme, bilinç ve farkındalık oluşturma çabamızın dışında, istismara uğrayan, ihmal edilen çocuklar ve gençler için yardım gereksinimi duyanlara yardım etmeyi, yol göstermeyi ve danışmanlık yapmayı da hedefledik.

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için planladığımız etkinliklerimiz;

  • Çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili, amaçlarımızın ve hedeflerimizin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  • Amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, oluşturmak ve dağıtmak,
  • Temel eğitim ve sağlık kurumlarında görevli personele, internet üzerinden çocuk istismarı ve bilgi güvenliği bilinci konusunda eğitim vermek,
  • Geliştirilecek bir yazılım ve entegre web sitesi ile birlikte, ebeveyn filtreleme konseptini uzman kişilerin araştırma ve çalışmalarına açmak,
  • Özellikle istismar riskinin yüksek olduğu bölgelerde, küçük gruplar halinde, halk eğitimleri düzenlemek.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın