İnternet ve çocuklarımız

İnternetin yaşam, bilim, eğitim, araştırma ve gelişim üzerine pek çok olumlu etkisinin olduğu tartışılamaz.
Ancak bilinçli ve kontrollü kullanılmadığı takdirde, özellikle çocuk yaş grubundaki kullanıcılar için zararlı etkilerinin olacağı da yadsınamaz bir gerçektir.
Üstelik çocuk kullanıcı yaşının 4-5 yaş düzeyine kadar indiği düşünülürse internetin denetimsiz kullanımı halinde olası zararın boyutları daha da artacaktır.

İnternet kullanıcısı olan çocukları bekleyen tehlikenin başında cinsel taciz geliyor.
Henüz cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların internet ortamında yaşına uygun olmayan düzeyde cinsel içerikli ya da pornografik malzemelerle karşılaşması, cinsel davranışlarında sapmaya kadar gidebilen ciddi sorunlara yol açabilir.

İnternette çocuğun psiko-sosyal gelişimini etkileyecek şiddeti, gayri-ahlaki davranışları özendirebilecek içeriklerle karşılaşması ve bunlardan etkilenmesi de söz konusu olabilir. Diğer önemli bir sorun, çocuğun internete bağımlılığı, dolayısıyla normal büyüme ve gelişim için gereksinimi olan süreçlerden uzak kalmasıdır, ki bunlar da çocuk istismarının başka boyutlarıdır.

“Bilgi Güvenliği” derken, bilgiye ulaşım sürecinde çocuklarımızın güvenliğini de göz önüne almayı ve internette çocuk güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefledik.

Bu hedefe ulaşmak için;

  • Sizlerin, yani ailelerin, bu konuda sorumluluğu olduğunu düşünen erişkinlerin ve hatta çocukların, konu ile ilgili bilgi gereksinimlerinizi karşılamaya ve sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız.
  • Bütün bu bilgilendirme çabamızın dışında, bir çocuk için, bir genç için (ya da kendisi için) yardım gereksinimi duyanlara da yardım etmeyi, yol göstermeyi ve danışmanlık yapmayı amaçladık.

Gün olur, bu konu kapsamında bir hekimin, bir sosyal hizmet uzmanının ya da bir avukatın rehberliğine ihtiyacınız olabilir.
Biz, çocuklarımız için bir ekip olarak buradayız.

Sorularınızı bekliyoruz.
Sorunlarınız için de yardımcı olmaya hazırız.

Dr. Betül Ulukol

Tansu Günay

Bize Katılır mısınız?

İstismarın da, ihmalin de her türlüsü büyük yaralar açar, büyük izler bırakır. Bir ucu ölüme kadar giderken, diğer ucu fiziksel, duygusal yaralar taşıyan, iletişim sorunu yaşayan, mutsuz, umutsuz erişkinliğe uzanır.

İşte bunu engellemek için, bize katılır mısınız?

Siz de bir çocuk dostu olarak, bizimle birlikte çocuk istismarına dur demek ister misiniz?

Kapı komşunuza, bakkalınıza, okuldaki öğretmeninize, en yakın arkadaşınıza… Çocuk istismarından, ihmalinden, çocuklarımızın güvenliği için neler yapmak gerektiğinden, bizden… bahseder misiniz ?

Çocuk ve bilgi güvenliği için, toplumsal bir hareket oluşturabilmek için neler yapabileceğinizi bize bildirin lütfen. Çevrenize afişler asmak, broşürler dağıtmak, sohbet toplantıları düzenlemek ya da sizin aklınıza gelen başka bir şey…

Bu alanda bir şeyler başarabilecek, toplumda bilinç ve farkındalık oluşturabilecek, çocuklarımızı istismardan koruyabilecek isek bu sizlerin katkısı ve desteği ile olasıdır ancak.

Bize katılmak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz

Amaçlarımız – Hedeflerimiz

Amaçlarımız; çocuklara karşı her türlü istismarın ve ihmalin önlenmesi, çocukların güvenliğinin sağlanması ve toplumun bilgi güvenliği bilincinin geliştirilmesidir. Bu amaçla çocuk için zararlı olabilecek her türlü duruma karşı toplumu bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, istismar ve ihmale karşı duyarlılık oluşturmayı, yol göstermeyi hedefledik.

Bilgilendirme, bilinç ve farkındalık oluşturma çabamızın dışında, istismara uğrayan, ihmal edilen çocuklar ve gençler için yardım gereksinimi duyanlara yardım etmeyi, yol göstermeyi ve danışmanlık yapmayı da hedefledik.

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için planladığımız etkinliklerimiz;

  • Çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili, amaçlarımızın ve hedeflerimizin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  • Amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, oluşturmak ve dağıtmak,
  • Temel eğitim ve sağlık kurumlarında görevli personele, internet üzerinden çocuk istismarı ve bilgi güvenliği bilinci konusunda eğitim vermek,
  • Geliştirilecek bir yazılım ve entegre web sitesi ile birlikte, ebeveyn filtreleme konseptini uzman kişilerin araştırma ve çalışmalarına açmak,
  • Özellikle istismar riskinin yüksek olduğu bölgelerde, küçük gruplar halinde, halk eğitimleri düzenlemek.

İstismarı bildirmek

Bir çocuğun istismar ya da ihmal edildiğini öğrendi ya da fark etti iseniz bu durumu bildirmeniz gerekir.

Eğer bir sağlık çalışanı ya da kamu görevlisi iseniz, bildirim yükümlülüğünüz kanuni bir zorunluluktur (TCK, Madde 278, 279, 280).

İstismar ve ihmal kuşkusunda bildirimde bulunabileceğiniz yerler

Hastanelerin çocuk koruma birimleri/merkezleri

Ankara Çocuk Koruma Birimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Koruma Birimi

Tel: 0312 595 72 90

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

İllerdeki SHÇEK yetkilileri ve iletişim bilgileri

Bölge Polis karakolu

Cumhuriyet Savcılığı

İletişim

Bize ulaşabileceğiniz adresler:

e-posta: bilgi (at) cbgd (nokta) org

Posta: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Cebeci, 06100, Ankara

Telefon Çocuk Güvenliği: 0312 595 72 90

Telefon Bilgi Güvenliği: 0212 263 80 61

Bize posta gönderiniz